Simple Sale Slider

Giảm giá!
Original price was: 13,000,000,000₫.Current price is: 11,800,000,000₫.
Cao Thị Chính
Diện tích: 80m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 5
Bán
11.80 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 17,000,000,000₫.Current price is: 16,800,000,000₫.
Hoàng Quốc Việt
Diện tích: 0m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
16.80 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 8,600,000,000₫.Current price is: 7,900,000,000₫.
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 82m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
7.90 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 14,500,000,000₫.Current price is: 14,300,000,000₫.
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 15,000,000,000₫.Current price is: 14,500,000,000₫.
Đã bán
Đường 48 - Tân Quy Đông
Diện tích: 106m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
14.50 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 11,900,000,000₫.Current price is: 10,900,000,000₫.
793 Trần Xuân Soạn
Diện tích: 70m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
10.90 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 8,200,000,000₫.Current price is: 7,700,000,000₫.
90 Hoàng Quốc Việt
Diện tích: 51m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
7.70 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 6,800,000,000₫.Current price is: 6,500,000,000₫.
1135 Huỳnh Tấn Phát
Diện tích: 56m2 Hướng: Đông Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
6.50 tỷ

Featured Products Slider

6,500,000,000
Khu Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 14,500,000,000₫.Current price is: 14,300,000,000₫.
KDC Tân Thuận
Diện tích: 142m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.30 tỷ
8,000,000,000
Đã bán
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
14,200,000,000
Khu Tân Quy Đông
Diện tích: 90m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 3
Bán
14.20 tỷ
6,800,000,000
Đường 51
Diện tích: 70m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.80 tỷ
9,800,000,000
Đã bán
Đường 53
Diện tích: 60m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
9.80 tỷ
14,500,000,000
Đường D1 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
14.50 tỷ
Giảm giá!
Original price was: 17,000,000,000₫.Current price is: 16,800,000,000₫.
Hoàng Quốc Việt
Diện tích: 0m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
16.80 tỷ

Best Selling Products

11,900,000,000
Đã bán
Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 135m2 Hướng: Chưa xác định Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 6
Bán
11.90 tỷ
6,750,000,000
Đã bán
, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 60m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 2
Bán
6.75 tỷ
7,800,000,000
Đã bán
Đường Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 68m2 Hướng: Tây Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
7.80 tỷ
14,000,000,000
Đã bán
Đường 85 Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 84m2 Hướng: Tây Nam Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
Bán
14 tỷ
7,500,000,000
Đã bán
Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 65m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: N/A
Bán
7.50 tỷ
7,500,000,000
Đường 53
Diện tích: 59.5m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 1
Bán
7.50 tỷ
3,500,000,000
Đã bán
Hẻm 35 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Tân Quy Đông, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Chưa xác định Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
Bán
3.50 tỷ
12,599,999,998
Đã bán
Khu , Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 89m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: 5 Phòng tắm: 7
Bán
12.60 tỷ

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

8,000,000,000
Đã bán
Khu Tân Quy, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 70m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
8 tỷ
14,500,000,000
Đường D1 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
14.50 tỷ
6,500,000,000
Khu Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 50m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.50 tỷ
15,000,000,000
Đường Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP HCM
Diện tích: 90m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 5
Bán
15 tỷ

Masonery Style

5,400,000,000
803 Huỳnh Tấn Phát
Diện tích: 64m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
Bán
5.40 tỷ
9,600,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 68m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
9.60 tỷ
11,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 75m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
11.50 tỷ
12,700,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 138m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
12.70 tỷ
6,600,000,000
Trần Xuân Soạn
Diện tích: 50m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.60 tỷ
19,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 150m2 Hướng: Đông Nam Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
Bán
19 tỷ
14,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 108m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.50 tỷ
11,250,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 90m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
11.25 tỷ

Mix and match styles

5,400,000,000
803 Huỳnh Tấn Phát
Diện tích: 64m2 Hướng: Tây Bắc Phòng ngủ: 2 Phòng tắm: 2
Bán
5.40 tỷ
9,600,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 68m2 Hướng: Đông Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
9.60 tỷ
11,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 75m2 Hướng: Đông Phòng ngủ: 4 Phòng tắm: 4
Bán
11.50 tỷ
12,700,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 138m2 Hướng: Nam Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
12.70 tỷ
6,600,000,000
Trần Xuân Soạn
Diện tích: 50m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
6.60 tỷ
19,000,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 150m2 Hướng: Đông Nam Phòng ngủ: 3 Phòng tắm: 3
Bán
19 tỷ
14,500,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 108m2 Hướng: Bắc Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
14.50 tỷ
11,250,000,000
Khu Kiều Đàm
Diện tích: 90m2 Hướng: N/A Phòng ngủ: N/A Phòng tắm: N/A
Bán
11.25 tỷ